น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรณคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาการท่องเที่ยวและการโรงแรมขอนแก่น

วิทยาลัยอาชีวศึกษาการท่องเที่ยวและการโรงแรมขอนแก่น
"สถาบันดี มีวินัย ใฝ่ความรู้คู่คุณธรรม สืบสานวัฒนธรรมไทย"


ตรวจสอบสถานะการสมัคร คลิกที่นี่ หรือ พิมพ์ใบสมัครเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารทั้งหมด

กิจกรรม

กิจกรรมทั้งหมด
ลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปีการศึกษา 2565
กิจกรรม ร่วมโครงการดูงานไฟฟ้ากำลัง
กิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2565
กิจกรรมโครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ ฟ้า-ขาว ประจำปีการศึกษา 2565
กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2565
ขอความร่วมมือ ให้ปฏิบัติตามมาตรการ เพื่อรับมือ โควิด - 19 ระลอกใหม่
ปณิธานความดี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล รัชกาลที่ ๙

ดาวน์โหลดเอกสาร

ทั้งหมด
  • ตัวอย่างหัวข้อสอบ
  • ผลการสอบV-Net ปีการศึกษา 2562